Apellidos de Archidona;

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

 

1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1846
1836
1844

1848

1844
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1842
1842

03.01.1778

Jaen Muñoz
Jaime Gonzáles
Jaime Polo
Jimena Ruiz
Jimenez Abalos 
Jiménez Abalos 
Jimenez Aguilera
Jiménez Aguilera
Jiménez Aguilera
Jiménez Aguilera
Jiménez Alcaraz
Jiménez Alcoba
Jimenez Alva
Jiménez Arebalo
Jiménez Arjona
Jiménez Astorga
Jiménez Astorga
Jiménez Astorga
Jimenez Beltran
Jimenez Beltran
Jimenez Beltran
Jimenez Berrocal
Jiménez Berrocal
Jiménez Berrocal
Jiménez Berrocal
Jimenez Cano 
Jiménez Caro
Jiménez Caro
Jiménez Casado
Jiménez Castellano
Jiménez Comino
Jimenez de la Rosa
Jimenez Del Toro
Jimenez Del Toro
Jimenez del Toro
Jiménez Delgado
Jiménez Díaz
Jiménez Escanilla
Jimenez Fernandez
Jimenez Fernandez
Jimenez Fernández
Jimenez Frías
Jimenez Gemar Francisco  1846
+
Jimenez Gemar Francisca  1836 +

Jimenez Gemar 'Maria de Gracia 1844+

Jimenez Gemar Antonio Maria 1848+
Jiménez Gallardo
Jimenez Galvez
Jiménez García 
Jimenez Garrido
Jimenez Garrido
Jiménez Gil
Jiménez Guerrero
Jimenez Jimenez
Jiménez Jiménez
Jiménez Jiménez
Jiménez Jiménez 
Jiménez Jiménez 
Jimenez Joyera
Jimenez Lara
Jimenez Lara
Jiménez Lara
Jiménez Liceras
Jimenez Linares
Jimenez López
Jiménez Loza
Jimenez Lucas
Jiménez Mármol
Jiménez Martín
Jiménez Martín
Jiménez Martín 
Jimenez Melendro
Jiménez Melendro
Jiménez Miranda
Jiménez Montilla
Jiménez Muñoz
Jiménez Navas
Jiménez Navas
Jiménez Navas
Jiménez Olivares
Jiménez Panadero
Jiménez Paneque
Jimenez Pastrana
Jimenez Pastrana
Jiménez Pastrana
Jiménez Pastrana
Jiménez Pastrana
Jimenez Pelaez 
Jiménez Peña
Jiménez Pérez
Jiménez Pérez
Jiménez Porras
Jimenez Reina
Jimenez Reina
Jimenez Reyes
Jiménez Reyes
Jimenez Rico Muñoz
Jiménez Rodríguez
Jiménez Rodríguez
Jimenez Rojas
Jiménez Rojas
Jiménez Rojas
Jiménez Rojas
Jimenez Roman
Jimenez Roman
Jiménez Ropero
Jimenez Ruiz
Jimenez Ruiz
Jiménez Ruiz
Jiménez Serrano
Jiménez Serrano 
Jiménez Sevilla
Jimenez Siles
Jimenez Siles
Jimenez Solís
Jiménez Solís
Jiménez Tejeda 
Jiménez Trabado
Jiménez Villalba
Joyera Avila
Joyera Bueno
Joyera Bustos
Joyera Luque
Joyera Navas
Joyera Ruiz Casado
Jurado Antacho
Jurado Córdoba
Jurado Holgar
Jurado Tirado
Jurado Tirado
Jurado Rodríguez

Jimenez Pastrana Salvador Antonio

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con.

Caso con

 

1803

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

Francisco Lucas Bueno Roman

 

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000.

0000

 

Antonia Roman Romero

año-

año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-año-